Detail hesla - Syndrom Taussigové-Bingův

Syndrom Taussigové-BingůvSlovníková definice
Vzácně se vyskytující vrozená srdeční vada. Aorta odstupuje z pravé komory a plicnice odstupuje jak z levé, tak z pravé komory. Součastně je přítomný vysoký defekt mezikomorové přepážky a hypertrofie pravé komory. Po porodu pozorujeme trvalou cyanózu, kardiomegalii a poslechově je přítomný hlučný systolický šelest na levém okraji sterna s propagací do axily. Jestliže pacient přežije více než rok, jsou patrné paličkovité prsty, opožděný růst a polycytémie. Helen Brooke Taussig (1898, Massachusetts – 20. 5. 1986, Pennsylvania), americká dětská kardioložka. Založila obor pediatrická kardiologie. Spolu s Dr. Alfred Blalockem vytvořili chirurgický postup označovaný jako „Blalock-Taussig shunt“ který se využívá k léčbě „blue baby syndrome“ – získala za to ocenění Albert Lasker Award. Studovala medicínu na Harvard Medical School a Boston University. Její činnost je spojena hlavně s Johns Hopkins University. Byla jedním z lékařů, kteří zabránili využívaní thalidomidu v USA. Je nositelkou ocenění Medal of Freedom, které jí udělil prezident Lyndon Johnson. Byla také první ženskou prezidentkou American Heart Association. Richard John Bing (1909), německo-americký chirurg. Studoval medicínu na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a na Universität Bern. Působil v Rockefeller Institute v New Yorku, později jako mimořádný profesor chirurgie na Johns Hopkins University. Jeho výzkum zahrnoval změny metabolismu srdce po srdečním infarktu, vrozené vady srdce a jiné.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster