Detail hesla - Syndrom získaného dlouhého intervalu QT

Syndrom získaného dlouhého intervalu QTSlovníková definice
Prodloužení intervalu QT vyvoláno farmakoterapii – tricyklická antidepresiva, antiarytmika, prokinetika, makrolidová antibiotika, antimykotika, antihistaminika.

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Nejdéle známou příčinou je pravděpodobně tzv. chinidinová synkopa, vznikající v prvním týdnu léčby a vyskytující se až u téměř 9 % léčených nemocných. Její vznik se dá predikovat, má-li nemocný prodloužený interval QT již před léčbou. Prodloužení intervalu QT při léčbě o více než 30 % je důvodem k přerušení terapie. Nejvýraznější prodloužení můžeme pozorovat u antiarytmik III. třídy. Z arytmologického hlediska je však nejzávažnější prodloužení intervalu QT léky nekardiálními. Jsou to např. některá nesedativní antihistaminika, ATB (erythromycin), chemoterapeu­tika, tricyklická antidepresiva a prokinetika. Efekt zmíněných léků nelze individuálně predikovat. Nezávisle na detekci příčin získaného LQT jsou tito nemocní ohroženi vznikem závažných komorových arytmií typu torsade des pointes. Rizikovost podávání zmíněných látek je potencována možnou náhodnou interakcí s dalšími medikamenty prodlužujícími interval QT. Pokroky v analýze příčin syndromu LQT představují obrovskou šanci na odhalení mechanismů arytmogeneze v dalších oblastech kardiologie.

Prevence

V prevenci atak polymorfní tachykardie je nejdůležitější vysazení léku, který prodloužení intervalu QT způsobuje.

B. Semrád

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 613–614.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster