Detail hesla - Nádory penisu

Nádory penisuSlovníková definice
Zhoubný nádor mužského pohlavního údu. Téměř ve 100 % spinocelulární karcinom, většinou dobře diferencovaný.

Plná definice

Epidemiologie

Incidence zhoubných nádorů penisu byla v České republice v roce 2005 1/100 obyvatel, mortalita 0,5/100 tisíc obyvatel, jde tedy o málo častý nádor. V některých oblastech Jižní Ameriky a Afriky je incidence až dvacetkrát vyšší než u nás a karcinom penisu tam tvoří 20 % všech malignit. Nejvyšší výskyt je v 7 . a 8. dekádě života.

Symptomatologie

Nejčastějším prvním příznakem je nehojící se rána nebo nebolestivý uzel na penisu. Nádor roste exofyticky, endofyticky nebo povrchově infiltrativně. Bolest, hematurie a otoky dolních končetin jsou příznaky pokročilé nemoci.

Etiopatogeneze

Rizikové faktory: neprovedení obřízky – n ádor se nevyskytuje u mužů s obřízkou provedenou v časném dětství, obřízka provedená v 2. dekádě snižuje incidenci asi na 50 %, kouření (riziko vyšší 4x), infekce papilomaviry (zejména HPV-16 – až 70 % nádorů), fimóza. Prekancerózy s vysokým rizikem přechodu do karcinomu penisu: Queyratova erytroplasie, Bowenova nemoc, leukoplakie. Metastazuje převážně lymfatickou cestou, spádové uzliny jsou pánevní a ingvinální.

Diagnostika

Fyzikální vyšetření - palpace s odhadem lokální invaze, vyšetření lokálních a vzdálených lymfatických uzlin

Histologické vyšetření - incizní nebo excizní biopsie, core biopsie

Zobrazovací metody :

CT malé pánve k potvrzení/vyloučení lymfadenopatie

Magnetická rezonance nebo ultrazvuk – zobrazení hloubky invaze

Klinická stadia podle TNM klasifikace jsou souhrnně uvedena v Tabulce 1.

Tabulka 1. TNM stadia nádorů penisu

Tis karcinom in situ

Ta neinvazivní verukózní karcinom

T1 invaze do subepiteliální pojivové tká

T2 invaze do corpus spongiosum nebo cavernosum

T3 invaze do močové trubice, prostaty

T4 invaze do jiné přilehlé struktury

N1 postižení jedné povrchové tříselné lymfatické uzliny

N2 mnohočetné nebo oboustranné postižení povrchových tříselných uzlin

N3 postižení hlubokých tříselných nebo pánevních uzlin

M1 vzdálená metastázaKlinická stadia

Stadium 0a

Tis N0 M0

Ta N0 M0

Stadium I

T1 N0 M0

Stadium II

T1 N1 M0

T2 N0, N1 M0

Stadium III

T1, T2 N2 M0

T3 N0, N1, N2 M0

Stadium IV

T4 jakékoliv N M0

jakékoliv T N3 M0

jakékoliv T jakékoliv N M1


Diferenciální diagnóza

Condylomata acuminata, syfilis, ulcus molle, granuloma venereum, infekční balanitida (virová, bakteriální, TBC, mykotická), melanom

Terapie

Karcinom in situ: záchovný postup – excize, laser, kryoablace.

Dobře diferencovaný nepokročilý karcinom (Ta–T1 grade 1–2): laser, lokální excize s chirurgickou rekonstrukcí, radioterapie, brachyterapie, parciální excize.

Špatně diferencovaný nepokročilý karcinom (T1 grade 3) a lokálně pokročilý karcinom (≥ T2): parciální nebo totální amputace penisu a modifikovaná nebo radikální lymfadenektomie.

Postižení lokálních lymfatických uzlin – radikální lymfadenektomie následovaná adjuvantní radioterapií.

Inoperabilní lokálně pokročilý karcinom: chemoterapie (cisplatin a 5-fluorouracil) někdy vede ke zmenšení lokálně invazivních nádorů a umožní operaci.

Metastatický karcinom: při paliativní chemoterapii dočasně regreduje asi 30 % nádorů.

U všech pacientů s karcinomem penisu je důležitá psychologická podpora (psychoterapie, antidepresiva) .


Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Zisman A, Twardowski P, Leibovici D, Figlin RA. Urinary tract cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 307–331
• Solsona E, Algaba F, Horenblas S, Pizzocaro G, Windahl T. Guidelines on Penile Cancer. European Association of Urology 2006, www.uroweb.org

Design and code by webmaster