Detail hesla - Míšní komprese

Míšní kompreseSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Tento závažný stav se objevuje asi u 3–5 % nemocných s malignitou. Nejčastěji u nemocných s maligním myelomem, karcinomem prostaty i dalšími typy nádorů. U 90 % nemocných se objevuje bolest v zádech, dále slabost dolních končetin, výpadky čití, retence moči a zácpa. 80 % případů vzniká tlakem extradurálních struktur do míšního kanálu. Pokud je útlak nad obratlem L1, projeví se klinicky horním syndromem motorického neuronu a senzorickou poruchou. Pokud je nález pod L1, vzniká syndrom kaudy equiny, s perianální necitlivostí. Přestože se nejedná o stav řešitelný internistou, je jeho včasné rozpoznání a indikace řešení jedinou nadějí pacienta na reverzibilitu jeho obtíží. Vyslovit podezření na možný vývoj míšní komprese, zahájit její urychlenou diagnostiku pomocí NMR nebo CT a transportovat nemocného k neurochirurgickému řešení či paliativní radioterapii je pro nemocného často zásadní. S míšní kompresí přežívá jeden rok 1/3 nemocných, a pokud je nález zachycen ve fázi vývoje, obnoví se porušené funkce u 70 % nemocných. Pokud jsou ale k léčbě odesláni paraplegičtí nemocní, je naděje na obnovu funkce končetin jen 5 %. Velmi špatnou známkou je porucha funkce sfinkterů, doprovázející ireverzibilní formu syndromu kaudy equiny. Při podezření na vývoj syndromu míšní komprese je rozumné zahájit kortikoterapii k zmenšení otoku, a tedy i útlaku míchy (např. dexamethazonem).

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster