Detail hesla - Maligní pleurální výpotek

Maligní pleurální výpotekSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Asi 40 % plicních výpotků je maligních. Nemusí se nutně jednat o akutní problém, malý výpotek může být asymptomatický, ale větší se už může projevovat kašlem, dušností, bolestí s pleurálním drážděním. Nejčastěji se jedná o exsudát, který je většinou hypercelulární s lymfocyty, monocyty, mezoteliemi a také nádorovými buňkami. Punkce výpotku je dobrá akutní pomoc, ale 90 % výpotků do 30 dní recidivuje. Trvalejší možností léčby je pleurodéza pomocí talku či tetracyklinu nebo videem asistovaná hrudní chirurgie s pleurektomií a talkáží. Výjimečně je možné u pacientů, u kterých není pleurodéza možná, zavést pleuroperitoneální shunt nebo katétr. Častou komplikací zhoubných nádorů je i perikardiální výpotek, který ale zřídka bývá příčinou srdeční tamponády.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster