Detail hesla - Maligní ascites

Maligní ascitesSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Maligní ascites je častou komplikací karcinomu ovaria, pankreatu, žaludku, střev, prsu i plic. Způsobuje zvětšení břicha, bolesti, dušnost, otoky dolních končetin, nechutenství. Opět je paracentéza ascitu dobrou akutní, ale málo trvanlivou pomocí. Diuretika je možné použít jako doplňkovou léčbu.

Diuretika jsou indikována při ascitu z portální hypertenze (např. při metastatickém postižení jaterního parenchymu nebo trombóze jaterního cévního řečiště). Podáváme spironolakton 100–200 mg denně p.o., teprve když není jeho účinek dostatečný, přidáváme furosemid 20– 120 mg p.o. denně. Léčba velkými dávkami furosemidu v monoterapii vede často k rychlému poklesu intravaskulárního objemu s následnou ortostatickou hypotenzí a renálním selháváním. Diuretika jsou obvykle neúčinná u ascitu s cytologickým nálezem maligních buněk (např. při peritoneální karcinomatóze). Pravidelné punkce ascitu vedou k rychlé úlevě, jsou však spojeny s velkými ztrátami plazmatických bílkovin a rizikem infekční peritonitidy. V situaci terminálního onemocnění však tato rizika často nejsou klinicky významná a pravidelná punkce prováděná v domácím prostředí je důležitou součástí paliativní péče.

Významnou redukci ascitu může způsobit především kauzální protinádorová léčba. Peritoneovenózní spojka zavedená v rámci chirurgického výkonu je často komplikovaná rozsahem nádoru v dutině břišní.

Je spojena s rizikem urychlení rozsevu tumoru do organismu cévní cestou a ucpávání ventilu shuntu buňkami tumoru. Bývá indikována u pacientů s prognózou přežití v řádu týdnů a měsíců.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster