Detail hesla - Epitelové nádory kůže

Epitelové nádory kůžeSlovníková definice
Maligní nádory z buněk epidermis. Sledovány společně pod kódem C44, protože mají některé společné rizikové faktory i klinické vlastnosti. Někdy (nepřesně) označované též jako nemelanomové nádory kůže.

Plná definice
Epidemiologie

Jsou to nejčastější nádory vůbec. V roce 2005 bylo v ČR hlášeno celkem 16 695 těchto nádorů, což představuje čtvrtinu všech malignit. Incidence výrazně stoupá, v roce 2005 bylo u nás 163 případů na 100 tisíc osob. Letalita těchto nádorů je velmi nízká, jako příčina smrti byly uvedeny u 392 osob (většinou preventabilní úmrtí při zanedbání časné terapie). Incidence je vyšší u mužů než u žen. Incidence basaliomu je asi 10x častější než incidence spinocelulárního karcinomu.

Symptomatologie

Oba druhy nádorů mají potenciál k lokálně invazivnímu a destruktivnímu růstu. Na rozdíl od spinocelulárního karcinomu však basaliom prakticky nikdy nemetastazuje.

Spinocelulární karcinom
 • často vznikne v místě poškozené kůže (chronické rány nebo záněty)
 • ulcerující nebo exofytický nádor
 • může metastazovat (3-35 %)

Basaliom
 • typy: s uperficiální, nodulární, pigmentovaný, sklerodermiformní, exulcerovaný
 • nejčastější je nodulárně ulcerující podtyp
 • může způsobit smrt invazí vitálních struktur (cévy)

Etiopatogeneze

Rizikové faktory pro epitelové kožní nádory: vysoká expozice slunečnímu světlu, expozice arzénu, v minulosti prodělaná radioterapie, jizvy po popáleninách, chronická iritace kůže (fistuly, záněty, mechanická iritace), mužské pohlaví, rodinný výskyt kožních epitelových nádorů, hereditární poruchy reparace DNA (xeroderma pigmentosum, Bloomův syndrom), imunosuprese.

Epitelové maligní nádory se často vyvíjejí z prekanceróz (leukoplakie, aktinická keratóza, Queyratova erytrodysplazie), které můžou být přítomny roky i desetiletí před vznikem invazivního nádoru.

Diagnostika

 • Biopsie podezřelé kožní léze
 • Zobrazovací metody při extenzivním nádoru - CT, MR na postiženou oblast

TNM stadia epidermálních kožních nádorů jsou uvedeny v Tabulce 1.

Tabulka 1. TNM stadia epidermálních kožních nádorů

T1 2 cm

T2 > 2 cm a 5 cm

T3 > 5 cm

T4 hluboké extradermální struktury (chrupavka, kosterní sval, kost)

N1 postižení regionálních uzlin

M1 vzdálené metastázy

 

Stadium 0

Tis N0 M0

Stadium I

T1 N0 M0

Stadium II

T2, T3 N0 M0

Stadium III

T4 N0 M0

jakékoliv T N1 M0

Stadium IVA

jakékoliv T jakékoliv N M1


Diferenciální diagnóza

Je velice rozsáhlá, v případě pochybností se vždy doporučuje biopsie podezřelé léze.

Benigní nemoci kůže: seboroická keratóza, hemangiom, lipom, benigní névy, lokalizovaná skleroderma, molluscum contagiosum, psoriáza, veruky.

Prekancerózy a maligní nemoci kůže: keratoakantóm, aktinická keratóza, melanom, Kaposiho sarkom, lymfomy, apokrinní karcinom, karcinom z Merkelových buněk, metastázy.

Terapie

Lokální farmakoterapie, kryoterapie (nádory in situ, prekancerózy) - nutno předem ověřit histologicky

Chirurgická (riziko rekurence viz část Průběh/Prognóza)
 • u nízkého rizika je doporučován intaktní okraj šíře 6-10 mm
 • u vysokého rizika lem zdravé tkáně 1-3 cm
 • lymfadenektomie - při pozitivitě lokálních lymfatických uzlin

Radioterapie
 • při inkompletní excizi
 • zvážit adjuvantně při vysokém riziku rekurence (viz níže)

Metastatické epidermální nádory - systémová léčba je poměrně málo účinná, paliativní chemoterapie na bázi platinových cytostatik dosahuje regrese nádorů asi v 30 %.

Prevence

Edukace pacientů (chránit se před sluncem, samovyšetřování kůže, probíhají studie s vakcinací proti papilomavirům), preventivní dermatologické prohlídky u rizikových pacientů.

Průběh/Prognóza

Důležitá je dispenzarizace a časté kontroly, pacienti mají vysoké riziko výskytu metachronních kožních nádorů. Basaliom metastazuje raritně, spinocelulární karcinom metastazuje převážně lymfogenně.

Rizikové faktory pro lokální rekurenci basaliomu a spinaliomu:

 • rozměry
≥ 2 cm oblast L (trup a končetiny)
≥ 1 cm oblast M (čelo, tváře, vlasatá část hlavy, krk)
≥ 6 mm oblast H (predilekční oblasti obličeje, genitál, ruce, nohy)
 • špatně definované okraje
 • přítomnost imunosuprese
 • vzniklé v místě předchozí radioterapie
 • vzniklé v místě chronického zánět
 • agresivní lokální růst a špatná diferenciace buněk
 • perineurální šíření

Autor: MUDr. Tomáš Büchler PhD.


Literatura:
• Dušek Ladislav, Mužík Jan, Kubásek Miroslav, Koptíková Jana, Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. Masarykova univerzita, [2005], [cit. 2009-7-12]. Dostupný z WWW: http://www.svod.cz.
• Chmielowski B, Ribas A, Wagner RF. Skin cancers. In: Casciato DA, Territo MC (eds). Manual of Clinical Oncology. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 2009, s. 366-383.

Design and code by webmaster