Detail hesla - Krvácení

KrváceníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Krvácení může souviset se samotným nádorem (prorůstání nádoru, ulcerace atp.) nebo užíváním kortikoidů nebo nesteroidních antirevmatik, které způsobí žaludeční hemorrhagickou gastropatii či vředovou chorobu. Krvácení může zapříčinit porucha koagulace nebo trombocytopenie u hematologických malignit, porucha jaterní funkce nebo antikoagulační léčba (např. warfarinem).

Léčba krvácení

•    Radioterapie povrchových nádorů nebo nádorů v oblasti bronchů nebo genitourinálního traktu.
•    Systémová léčba například kyselinou tranexamovou (nebezpečný je stav hyperkoagulace, koagula mohou způsobit obstrukci močových cest nebo mozkovou příhodu nebo ischemické poškození srdce), systémová substituce destiček / koagulačních faktorů (plazma) při jejich nedostatku.
•    Lokální aplikace kyseliny tranexamové nebo adrenalinu. Krvácení ze žaludku mohou dobře ovlivnit inhibitory protonové pumpy, sukralfát nebo blokátory H2 receptorů, endoskopické lokální ošetření krvácení (žaludek, močový měchýř), event. chirurgická léčba, pokud je možná a vhodná.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster