Detail hesla - Hyperkalcémie u nádorů

Hyperkalcémie u nádorůSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Zvýšená hladina kalcia v krvi u pacientů s nádory je nejčastěji způsobena vystupňovanou osteolytickou aktivitou osteoklastů, event. ve vzácnějších případech je to projev ektopické produkce proteinů podobných parathormonu jako paraneoplastický projev některých nádorů, například malobuněčného plicního karcinomu, karcinomu prsu, prostaty a mnohočetného myleomu. Pokud korigovaná hladina kalcia (korigované kalcium = naměřené kalcium + [(40 – sérová hodnota albuminu v g/l) x 0,02]) v plazmě překročí 2,6 mmol/l, mluvíme o hyperkalcemii. Klinické symptomy se ale začínají objevovat až v situaci, kdy hodnoty kalcia ještě dále stoupají. Pacient je ospalý, zmatený, slabý, je mu nevolno nebo zvrací, má žízeň, polyurii a zácpu.

Léčba spočívá v intravenózní hydrataci a podání intravenózních bisfosfonátů, které snižují hladinu kalcia zhruba po 24 hodinách asi do 3 dnů. Většinou postačuje jednorázová aplikace bisfosfonátu. Hladinu kalcia je u každého pacienta, který už jednou hyperkalcemii měl, nutno pravidelně kontrolovat.

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster