Detail hesla - Závislost na tabáku

Závislost na tabákuSlovníková definice
Nemoc, která má v Mezinárodní klasifikaci nemocí přiděleno číslo F1.

Plná definice

Závislost na tabáku je samostatným onemocněním. Je závislostí, která má svou fyzickou i psychickou stránku. Zároveň však je spolučinitelem vzniku dalších onemocnění, především kardiovaskulárního ústrojí, plic a dýchacích cest.

Ve studiích prováděných ve Velké Británií v letech 1951–1971 byl rozdíl v délce života kuřáků a nekuřáků 5 let, po dalších 20 letech již 8 let. Jedna z posledních studií odhalila ztrátu 10 let života u britských kuřáků mužů-lékařů oproti nekuřákům. Bylo prokázáno, že kuřáci, kteří zemřeli v roce 2000, mohli žít o 12 let déle, pokud by nekouřili, v České republice dokonce o 15 let. Přestat kouřit v jakémkoli věku znamená vždy snížení rizika mortality.

Kuřáci, kteří kouří nad 20 cigaret denně po dobu 20 let vykazují 20krát vyšší riziko vzniku bronchogenního karcinomu než nekuřáci. Kromě doby trvání kouření záleží také na způsobu a hloubce inhalace cigarety. Riziko se uvádí i pro pasivní kuřáky.

Tabákový kouř obsahuje kromě nikotinu další látky označované jako karcinogeny a toxiny (formaldehyd, benzen, močovina, kyanovodík).

Dle statistik si 80 % kuřáků přeje přestat kouřit. Téměř 98 % kuřáků, kteří se snažili přestat kouřit, se opět ke svému zlozvyku vrátí.

Při tabakismu vzniká závislost nejen fyzická, ale také psychická. Nikotin způsobuje vyplavení dopaminu v mozkové tkání a tím vyvolává příjemné euforizující pocity. Při vynechání dávky nikotinu dojde ke vzniku abstinenčních příznaků – dostavuje se smutek až deprese, podrážděnost, poruchy spánku, úzkost, pocit vnitřního napětí, zvyšuje se chuť k jídlu. Patologická touha po cigaretě se označuje jako craving.

Léčba

1. Odvykání pomocí nikotinových náhražek

Ke zmírnění abstinenčních příznaků lze dodávat těl nikotin v různých formách (náplasti, žvýkačky). Dávky nikotinu se postupně snižují, tím dochází ke snížení fyzické i psychologické závislosti.

2. Antidepresiva

Antidepresiva zasahují do uvolňování dopaminu, který navozuje pocit štěstí a euforie, podobně jako cigareta u kuřáků. Takto lze zmírnit některé abstinenční příznaky, především depresivní ladění a podrážděnost.

3. Vareniklin

Brání nikotinu ve vazbě na nikotinové receptory. Cigarety tak nepřináší kuřákovi očekávaný prožitek. Zároveň dochází k uvolňování dopaminu a tím ke zmírnění abstinenčních příznaků, podobně jako při terapii antidepresivy. Tato terapie je čtyřikrát účinější při léčbě nikotinismu než v případě nevyužívání farmakoterapie. V současnosti tuto léčbu řadíme na první místo účinnosti odvykání kouření.

Ústavní léčba závislosti na nikotinu neexistuje ani u nás, ani ve světě.


Autor: Redakce


Literatura:
Klener P.: Vnitřní lékařství, Galén 1999

Design and code by webmaster