Detail hesla - Poruchy vyvolané požíváním opioidů

Poruchy vyvolané požíváním opioidůSlovníková definice
Poruchy vzniklé v souvislosti s užíváním opioidů např. morfin, kodein, Dolsin a methadonu.

Plná definice

V našich zemích byl zneužíván morfin, který vedl k těžké závislosti s výraznými psychickými a somatickými příznaky. Morfinisté bývali nápadní sešlým zevnějškem, šedavým zabarvením kůže, vyhublostí a furunkulózou, mívali sklon k hypotenzi, trpěli palpitacemi, paresteziemi, zimomřivostí, třesem, ataxií. V době nastupujících odvykacích příznaků byli mrzutí, hypochondricky a depresivně ladění se sklonem k úzkostem s naprostou nevýkonností. Po aplikaci dávky se z nich stávali lidé duševně čilí a společenští. Střídání těchto stavů je pro diagnózu morfinismu (i ostatních toxikománií) diagnosticky cenné. Vzhledem k přísné evidenci morfinu a dalších opiátů se dnes morfinismus vyskytuje zcela výjimečně. Naopak snadno dostupným se stal heroin (diacetylmorfin), který si toxikomani aplikují šňupáním nebo injekčně i.v. v dávce kolem 100–300 mg. Heroin podobně jako morfin patří ke krátkodobě působícím opioidům, u rozvinutého návyku je nutno aplikovat další dávku za 6–8 hodin. V době intoxikace se toxikoman cítí uvolněný, propadá se do příjemného snění, starosti přestávají doléhat, nálada je euforická; nastupující odvykací stav se hlásí neklidem, úzkostí, plačtivostí, návaly horka a zimy, svěděním, slzením a rýmou, nespavostí a svalovými křečemi, které pro svoji bolestivost jsou téměř nesnesitelné.

Těžká intoxikace heroinem může skončit letálně (zejména v případě přítomnosti balastních látek). Antidotem jsou antagonisté opioidů, např. naloxon v i. v. infúzi – terapii nutno provádět na ARO.

Odvykací stav, byť probíhá značně dramaticky, život neohrožuje. Subjektivní potíže mírníme podáváním Tiapridalu inj. i. m. 100 mg pro dosi, buprenorfinu (Temgesic), diazepamu, betablokátorů a spasmolytik.

Z dalších opioidů je zneužíván kodein jako součást analgetik nebo jako výrobek toxikomanů (braun). Kodein se v organismu zčásti odbourává přes morfin, proto intoxikace i odvykací příznaky do značné míry připomínají morfinismus. Při i.v. aplikaci dochází k paresteziím („mravenci“ v hantýrce toxikomanů po vstříknutí roztoku Alnagonu).

Ze syntetických opioidů vzniká závislost na pethidinu (Dolsin) a methadonu, kterého se na vybraných pracovištích používá k substituci heroinu. Očekává se od něho pokles kriminálního jednání toxikomanů a zdravotních komplikací způsobených používáním znečištěných jehel. Methadon se podává vzhledem k delšímu poločasu vylučování 1krát za 24 hodin, odvykací příznaky se považují za méně nepříjemné než u heroinu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster