Detail hesla - Poruchy vyvolané užíváním tabáku

Poruchy vyvolané užíváním tabákuSlovníková definice
Stavy vyvolané užíváním tabáku.

Plná definice
Závislost na tabáku zkracuje život polovině kuřáků v ČR průměrně o 15 let. V Evropě i v ČR je příčinou každého 5. úmrtí, především na kardiovaskulární, onkologická a chronická plicní onemocnění.

Užívání tabáku přináší především somatické komplikace v podobě:

  • chronické bronchitidy,
  • bronchogenního karcinomu,
  • hypertenze,
  • ischemických příhod,
  • vředové choroby aj.

Psychická závislost je úporná, přetrvává řadu měsíců.

Akutní intoxikace nikotinem se projevuje nauzeou, zvracením, tachykardií, gastrointestinálními obtížemi, pocením.

Odvykací stav je charakterizován silnou touhou po kouření, úzkostí, nesoustředivostí, bolestmi hlavy, zažívacími potížemi.

Terapie

Léčba závislosti na tabáku spočívá v psycho-sociální a behaviorální intervenci a farmakologické léčbě. Používá se náhradní léčba nikotinem (nikotinové žvýkačky, náplasti, spray, inhalátory, tabletky a pastilky). Tyto přípravky jsou volně prodejné. Náplast uvolňuje nikotin kontinuálně, ale pomaleji než ostatní formy. Proto se u silných kuřáků doporučuje kombinace náplastí s některou jinou formou. Léčba by měla trvat minimálně 8, ideálně 12 měsíců. Farmakoterapie zdvojnásobuje úspěšnost léčby závislosti.

Vliv nikotinu na mozek je zprostředkován acetylcholin-nikotinovými receptory, jejichž aktivací nikotinem dojde k uvolnění dopaminu. Opakovaná expozice nikotinu vede ke zvýšení počtu funkčních nikotinových receptorů v mozku a senzitizaci mezolimbické dopaminové odpovědi na nikotin. Dopamin navozuje příjemné pocity, které trvají poměrně krátkou dobu a tělo si je přeje zopakovat. Právě tyto tělesné pocity způsobují fyzickou i psychickou závislost na cigaretách a nutí kuřáka, aby si zapálil další cigaretu. Abstinenční syndrom z nedostatku nikotinu se může objevit už za 4–6 hodin nikotinové deprivace, kdy jsou zmnožené acetylcholin-nikotinové receptory resenzitizovány, ale nestimulovány nikotinem.Výzkumy dokázaly, že látka vareniklin (Champix) dokáže nikotinu zablokovat přístup k receptorům a tím zamezit vyvolání příjemného pocitu z kouření cigarety. Vareniklin je v USA na trhu od července 2006. V zemích EU se předpokládá jeho použití od roku 2007.

Příznivé zkušenosti jsou s podáváním antidepresiva bupropionu (Wellbutrin), který snižuje touhu po kouření. Přesný mechanismu působení není znám, ale jako jediné antidepresivum je indikován pro léčbu závislosti na tabáku u pacientů bez deprese. Začíná se používat již 1–2 týdny předtím, než přestane kuřák kouřit. Bupropion je vázán na recept, ale bez omezení odbornosti.

Lze použít také hypnózu a akupunkturu.Významnou roli hraje postoj společnosti ke kouření a všeobecná preventivní opatření.


Autor: Redakce


Literatura:
Raboch J., Pavlovský P.: Psychiatrie, 3. vydání, Triton 2003
Králíková E.: Nový lék závislosti na tabáku: varenicline, Časopis lékařů českých, 2006
Králíková E.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku, Časopis lékařů českých, 2005

Design and code by webmaster