Detail hesla - Dřeňová cystická choroba ledvin

Dřeňová cystická choroba ledvinSlovníková definice
Dřeňová cystická choroba ledvin má histologický nález v ledvinách neodlišitelný od nefronoftízy. U části nemocných je onemocnění podmíněno mutací genu UMOD pro močový glykoprotein uromodulin. V klinickém obraze dominuje hypertenze a hyperurikémie (juvenilní hyperurikemická nefropatie). Kortikomedulární a medulární cysty lze prokázat zejména u pacientů s již přítomnou renální insuficiencí. Chronické selhání ledvin se obvykle vyvíjí ve 4.–5. dekádě života. Léčba je pouze symptomatická (kontrola hypertenze, hyperurikémie, dostatečný přísun soli a tekutin).


Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster