Detail hesla - Hematomyelie

HematomyelieSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Jde o vzácné onemocnění. K míšnímu krvácení dochází někdy spontánně, někdy po traumatu nebo zvýšení nitrohrudního či břišního tlaku zejména u nemocných s rizikovými cévními faktory. Spontánní hematom vzniká u míšních cévních malformací, krvácením do tumorů nebo dutin, při venózním infarktu. Není známa míšní hemoragie způsobená arteriální hypertenzí a amyloidní angiopatií, jak je tomu často u mozkových hematomů.

Klinický obraz

Projevuje se náhle vzniklými bolestmi v zádech v kombinaci s radikulárním vyzařováním a náhle vzniklou paraplegií a poruchou čití, někdy se sakrální úsporou. V myotomu odpovídajícímu krvácení se mohou vyskytnout známky periferně neurogenního postižení (fascikulace, svalové atrofie, areflexie).

Diagnostika

Nejvíce informací přináší MR. V likvoru může být přítomna krev.

Léčba

Úprava porušené hemokoagulace, pokud je přítomna. Léčba anti­edematózní a rehabilitace. Obecně je třeba dodržovat zásady péče o spinální nemocné (prevence dekubitů, péče o močový měchýř). Chirurgické řešení (laminektomie a vypuštění hematomu) přichází do úvahy v případě neúplného nebo progredujícího míšního postižení.

Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Zdeněk Kadaňka , Zdeněk Amber

Design and code by webmaster