Detail hesla - Zlomeniny lebky

Zlomeniny lebkySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Fisury kalvy

Bez vpáčení úlomků nevyžadují žádnou terapii. Ukazují však na velkou energii úrazového děje a jsou důvodem k observaci v nemocnici nebo provedení strukturálního vyšetření (CT mozku), zvláště v případě, kdy lomná linie vede přes kritická místa, kde může dojít k poškození tepen a žil.

Impresivní fraktura

Vzniká v důsledku přímého zevního násilí na lebku. Dochází k porušení kůže, zlomeninám lebky, vpáčení úlomků, poškození tvrdé pleny a někdy i povrchových částí mozku.

Diagnostika

Pohledem lze zjistit rozsah zevního zranění, RTG lebky včetně tangenciální projekce ukáže rozsah zlomeniny a stupeň imprese fragmentů. Rozsah poškození mozkové tkáně ozřejmí CT mozku. Léčba je chirurgická: elevace vpáčených úlomků, popř. ošetření poškozené tvrdé pleny a mozkové tkáně.

Zlomeniny spodiny lebeční

Při zlomenině spodiny lebeční může docházet asi u 5–10 % zraněných k úniku likvoru: vzniká nazální (rinorea) nebo ušní likvorea (otorea). Za takových okolností jde vlastně o skryté penetrující poranění s rizikem šíření infekce (meningitida, mozkový absces).

Charakteristickým typem je tzv. frontobazální trauma: zlomenina v oblasti spodiny lebeční v přední jámě vede k nosní likvoree, po několika hodinách po zranění se objevuje tzv. brýlový hematom (symetrický hematom především v oblasti dolních víček), kontuze spodiny frontálních laloků vede k rozvoji organického psychosyndromu s apatií, abulií. Častá je také anosmie. Při temporobazálním traumatu dochází ke zlomenině spánkové kosti, vzniká ušní likvorea, nacházíme hematom na zadní stěně faryngu. Může dojít k traumatické lézi lícního nervu v jeho petrózní porci.

Frakturu lebky v oblasti spodiny prokážeme pomocí CT vyšetření.

Je indikována antibiotická terapie, přetrvávající nosní likvorea si někdy vyžádá chirurgické ošetření.

Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: autorů Kolektiv

Design and code by webmaster