Detail hesla - Poruchy zornice

Poruchy zorniceSlovníková definice
Anizokorie je nestejný průměr zornic. Do 0,3 mm je normální. Spastická mydriáza vzniká iritací sympatiku (emoce, epileptický záchvat, nádory, struma). Spastická mióza vzniká iritací parasympatiku (encefalitidy, morfium, opium, nikotin). Paralytická mydriáza vzniká obrnou parasympatiku (léze n. III. – aneuryzmata, nádor, hematom). Paralytická mióza vzniká obrnou sympatiku (nádory, struma). Amaurotická ztuhlost zornice vzniká přerušením vláken zrakového nervu. Při osvětlení slepého oka jsou obě zornice bez reakce, při osvětlení zdravého reagují obě normálně. Syndrom Argylla-Robertsona je typický pro lues. Zornice jsou úzké, fotoreakce vyhaslé. Reakce na konvergenci je zachována. Pupilotonie je pomalý tonický, „červovitý“, v nárazech probíhající stah zornice v reakci na konvergenci. V kombinaci s areflexií dolních končetin se nazývá Adieho syndrom. Jedná se o benigní afekce.

Plná definice


Velikost zornic v milimetrech

 J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan BydžovskýPřiložené soubory
Design and code by webmaster