Detail hesla - Poranění mozku penetrující

Poranění mozku penetrujícíSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Jedná se o úraz charakteristický pro válečné operace, ale i v mírových dobách je nejčastější příčinou otevřeného – penetrujícího poranění mozku střelné zranění. Stupeň zranění záleží na kinetické energii penetrujícího prostředku. Při malé energii, jak je to běžné u chladných zbraní (nůž apod.), nejsou následky tak ničivé jako při střelných zraněních, nejničivější jsou potom vysokorychlostní malokaliberní střely s asymetrickým těžištěm.

Střelná poranění

Toto poranění vede často k rozsáhlé devastaci mozkové tkáně, těžkému edému a smrti. Rozlišujeme dva základní typy: průstřel (kulka vnikne do mozku, vytvoří střelný kanál s úlomky kosti a vylétne ven) a zástřel (projektil uvízne intrakraniálně). Rozsah a tíže poranění závisí na trajektorii střely, jejím kalibru a charakteru.

Diagnostika nebývá obtížná: pohledem diagnostikujeme místo vstřelu, popř. i výstřelu, RTG lebky ukáže případnou lokalizaci projektilu a někdy i kostní úlomky v střelném kanálu. Přesné údaje o stavu mozkové tkáně poskytne CT vyšetření (zhmoždění v okolí střelného kanálu, vznik hematomu). Pokud v ráně vězí penetrující předmět, nikdy ho v rámci první pomoci nevyndáváme, protože zaklíněný předmět může dočasně tamponovat životně důležité cévní struktury. Další léčba je chirurgická, následný management se neliší od postupu u těžkých kraniocerebrálních traumat. Na místě je profylaktická aplikace antibiotik v délce alespoň 14 dnů. Prognóza střelných poranění je velmi závažná, většina nemocných se střelným zraněním mozku umírá před přijetím (73 %) nebo krátce po přijetí do nemocnice (12 %). Celková mortalita je kolem 90 %. Vysokou šanci na přežití mají jen poraněné osoby, které mají při přijetí téměř normální neurologický nález (GCS 13–15).

Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: autorů Kolektiv

Design and code by webmaster