Detail hesla - Meningeální dráždění

Meningeální drážděníSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
• ztuhlost (opozice) šíje – nedá bradu na sternum (pomyslet na možné onemocnění páteře u starších osob!)
• Brudzińského příznak I – ohnutí kyčlí a kolenou po pasivní flexi krku;
Brudzińského příznak II – tlak na lícní kost vyvolá flexi kolen;
Brudzińského příznak III – tlak na symfýzu vyvolá flexi kolen
• Kernigův příznak – posazení vyvolá flexi v kolenou
• Spine sign – vázne flexe v kyčlích (nedá hlavu ke kolenům)
• Lasségueův [lasekův] manévr – pro bolestivost vázne flexe v kyčlích v poloze vleže s nataženými dolními končetinami (dif. dg. léze kyčle: při bolesti pokračovat s flektovaným kolenem) obvykle do 30–45° (výše obvykle vázne pro lézi kyčle (tu lze dif. dg. odhalit tak, že váznutí přestane po flexi kolene) nebo zkrácené hamstringy (pocit tahu);
• citlivější natahovací manévr (bolest se ozve dříve) je Bragardův – totéž při dorzální flexi nohy
• Amossův příznak – nedotkne se bradou kolen
• Amossova trojnožka – sedí s trupem v záklonu, ohnutými koleny, opírá se o horní končetiny za tělem

• další příznaky: bolest hlavy, agitace, porušené vědomí, nevolnost, zvracení, závratě, světloplachost, bradykardie, křeče
• P O Z O R ! Meningeální příznaky mohou chybět v bezvědomí!

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster