Detail hesla - Léze pyramidové dráhy

Léze pyramidové dráhySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

 

1. motoneuron

2. motoneuron

typ parézy

centrální

periferní

svalová síla

snížená

snížená

zánikové jevy
(paretické)

ano

ano

irritační jevy
(spastické)

ano

ne

reflexy

nevýbavné

(po 1–2 dnech zvýšené)

snížené až nevýbavné

atrofie svalů

není nebo nevýrazná

v dalším stadiu ano

fascikulace a
fibrilace svalů

ne

ano


J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster