Detail hesla - Léze zrakové dráhy

Léze zrakové dráhySlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

před chiasma opticum

výpadek celého zrakového pole jednoho oka

v místě chiasma opticum

oboustranný výpadek vnějších polovin zrakových polí (bitemporální hemianopsie)

příčinou bývá nádor hypofýzy (útlak mediálně) nebo oboustranný výpadek vnitřních polovin zrakových polí (binazální hemianopsie)

příčinou bývá útlak sklerotickou a. carotis interna
(útlak laterálně)

za chiasma opticum –
před corpus geniculatum laterale

výpadek celé poloviny zrakového pole (homonymní hemianopsie), nevýbavná fotoreakce, atrofie optických terčů

 

za chiasma opticum –
 za corpus geniculatum laterale

výpadek necelé poloviny zrakového pole (kvadrantová hemianopsie), fotoreakce výbavná, bez atrofie optických terčů

 


J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster