Detail hesla - Centrální pontinní myelinolýza

Centrální pontinní myelinolýzaSlovníková definice
Onemocnění charakterizované symetrickou destrukcí myelinu v oblasti bazálního pontu. Objevuje se v souvislosti s hyponatremií (malnutrice, alkoholizmus). Mohou se vyskytovat asymptomatické formy i komatózní stavy. Z klinických příznaků vidíme dysartrii, mutizmus, změny chování, oftalmoparéza, bulbární a pseudobulbární obrna, hyperreflexie, kvadruplegie, epileptické příznaky až kóma. U 10% nemocných vidíme extrapontinní myelinolýzu s ataxií, změnami chování, s poruchami zorného pole a abnormními pohyby – parkinsonizmus, choreoatetóza, dystonie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster