Detail hesla - Syndrom Daviděnkův

Syndrom DaviděnkůvSlovníková definice
Vzácná forma progresivní míšní svalové atrofie, vyskytující se u obou pohlaví, zahrnující skapulární a peroneální svalstvo. Neznámá etiologie. Autozomálně dědičné nebo X- vázané onemocnění. Mohou být přítomny defekty srdce. Sergey Nikolaevich Daviděnkov (1880 – 1961), ruský neuropatolog. Byl zakladatelem klinické neurogenetiky v Rusku. Byl jeden z prvních, který se věnoval genetické heterogenitě a polymorfizmu dědičných onemocnění. Navrhl vytvoření seznamu dědičných onemocnění u mužů, ale tento návrh nebyl z politických důvodu realizován.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster