Detail hesla - Syndrom Parsonageův-Turnerův

Syndrom Parsonageův-TurnerůvSlovníková definice
Typ neuralgické amyotrofie projevující se kořenovou bolestí C5–C7. Je přítomná atrofická obrna a porucha kožní citlivosti odpovídajících svalů (C5-m. deltoideus, C6-m. biceps brachii, C7-m. triceps brachii). Obvykle je přítomná také porucha funkce m. serratus anterior, výsledkem je scapula allata a nemožnost vzpažení. Před rozvojem vlastních symptomů můžeme pozorovat generalizovanou bolest a horečku. Maurice John Parsonage a John W. Aldren Turner, britský neurologové.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster