Detail hesla - Syndrom perzistentní/permanentní vegetativní

Syndrom perzistentní/permanentní vegetativníSlovníková definice
Apalický syndrom (a-pallium – bez mozkové kůry). Může se vyskytovat u postižení mozku traumatem, degenerativním onemocněním, hypoxickým nebo metabolickým stavem. Typický je stav „bdělého bezvědomí“ (coma vigile – pacient má otevřené oči, ale nereaguje na okolí). Je přítomná desintegrace nebo suprese korových funkcí se současně zachovanou funkcí mozkového kmene a kompletní nebo parciálně zachovanou funkcí hypotalamu. Klinicky je přítomná kompletní inkontinence, porucha vegetativních funkcí, porucha rytmu spánku a bdění; nepřítomnost odpovědi na taktilní, bolestivé, vizuální nebo sluchové podněty a jiné.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster