Detail hesla - Infarkt mozku

Infarkt mozkuSlovníková definice
Mozková ischémie tvoří až 80 % cévních mozkových příhod. Incidence je kolem 250 případů na 100 tisíc obyvatel s postižením stále mladších věkových skupin. Ucpání přívodné cévy vzniká na podkladě aterosklerózy, embolie nebo trombózy. Rozsah a lokalizace je dána místem uzávěru, rychlostí vzniku a kolaterálním oběhem. Čerstvé ložisko je edematózně zduřené, měkké, s oploštělou gyrifikací. Postupně se tvoří bílá kašovitá hmota ohraničená subpiální zónou rozpadlé mozkové kůry. Velmi brzy nastává úklidová a demarkační reakce vedoucí k odstranění rozpadlé tkáně. Po několika měsících je ložisko vyplněno serózní tekutinou a vzniká postmalatická pseudocysta. Klinický obraz je velmi variabilní a závisí na mnoha faktorech (lokalizace, rychlost vzniku, stav cirkulace, celkový zdravotní stav…). Ischémie v karotickém povodí vzniká při ucpání a. carotis interna nebo její větve. Příznaky se pak odvíjí od rozsahu postižení kortikosubkortikální oblasti temporální, frontální, parietální a z postižení capsula interna, bazálních ganglií a thalamu. Ischémie ve vertebrobazilárním povodí vede k objevení se příznaků typických pro postižení mozkového kmene, mozečku, zadní části thalamu, vestibulárního a sluchového analyzátoru a části temporálního a okcipitálního laloku. Základem diagnostiky je neurologické vyšetření, CT nebo MRI. Terapii je nutné zahájit co nejdříve a je vždy individuální. Podle dynamiky progrese a regrese rozlišujeme TIA, RIND, stoke in evolution a completed stroke.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster