Detail hesla - Spinální subdurální hematom

Spinální subdurální hematomSlovníková definice
Je častější u žen a kolem 6. dekády. Stejně jako epidurální hematom častěji postihuje hrudní a bederní oblast. Příčiny jsou podobné jako u epidurálního hematomu. Klinicky je subdurální míšní hematom neodlišitelný od epidurálního. Myslet by se na něj mělo zejména u nemocných užívajících antikoagulancia, kteří měli provedenou lumbální punkci. Pokud je provedení LP nezbytné u nemocných s poklesem trombocytů pod 20, pak by před punkcí měli dostat náplav trombocytů. V likvoru může být nález normální nebo je přítomna xantochromie a hyperproteinorachie. Z pomocných vyšetření je nejcennější MR. Po podání gadolinia je možné znázornit AV malformaci. V případě, že není možno provést MR, je vhodné myelo/CT, které může zjistit blokádu páteřního kanálu a event. defekty náplně červovitého tvaru svědčící pro AV malformaci, nelze však odlišit epidurální a subdurální uložení hematomu. Léčbou je laminektomie s vypuštěním hematomu.


Autor: Zdeněk Kadaňka , Zdeněk Amber

Design and code by webmaster