Detail hesla - Febrilní záchvaty

Febrilní záchvatySlovníková definice
Náhle vzniklá porucha vědomí s křečemi v souvislosti s horečkou nad 38 °C. Nezbytnou podmínkou pro stanovení diagnózy FZ je vyloučení intrakraniální infekce nebo jiných zjevných příčin záchvatu. Jedná se o nejčastější epileptický syndrom postihující až 4 procenta dětí mladších šesti let.

Plná definice

Typickým obdobím výskytu je 6.–36. měsíc, horní hranicí výskytu je 5–6 let. Semiologicky převažují symetrické klonické záchvaty, někdy s úvodní tonickou složkou, v některých případech s ochabnutím, kdy je diferenciálně diagnosticky zvažován tzv. febrilní kolaps. Nekomplikované FZ mají krátké trvání, křeče jsou klonické, symetrické. Komplikované febrilní záchvaty trvají patnáct minut a déle, bývají lateralizované s případnou pozáchvatovou hemiparézou. EEG obvykle nevykazuje specifické epileptiformní grafoelementy, popsán byl vysoký výskyt zvýšené posteriorní synchronie, a to zejména u dětí s komplikovanými FZ. V těchto případech je riziko pozdějšího rozvoje temporální epilepsie zvýšené, jinak je prognóza u více než 80 % příznivá a křeče se v pozdějším věku neopakují. Výjimkou je familiární syndrom, v rámci kterého se vyskytují febrilní křeče i po šestém roce plus afebrilní generalizované záchvaty. Jedná se o syndrom GEFS+, jehož podkladem je nejčastěji mutace pro alfa podjednotku napěťově řízených sodíkových kanálů (SCN1A).

K patofyziologickým mechanismům FZ patří cytokinová reakce na noxu (nejčastěji virový infekt), jejíž součástí jsou téměř současně centrální aktivace hypothalamická (vzestup teploty) a thalamokortikální (ospalost, hypersynchronizace a u predisponovaných jedinců i křeče).

Akutní terapie FZ je shodná s léčbou jiných epileptických záchvatů, tj. podání diazepamu nejlépe intravenózně nebo per rectum v roztoku pomocí speciálního dávkovače. Dětem s tělesnou hmotností do 15 kg podáváme 5 mg, u dětí nad 15 kg podáváme 10 mg diazepamu. Trvalé podávání antiepileptik po febrilním záchvatu není indikováno, a to ani u opakovaných (FZ se opakují přibližně u jedné třetiny dětí) nebo komplikovaných (ty tvoří asi 5 % dětí s FZ). Ukázalo se, že zavedení preventivních opatření, spočívajících v podávání diazepamu (cca 0,7 mg/kg/d) při následujících infektech současně s antipyretiky (paracetamol, ibuprofen) sníží výskyt opakovaných křečí z cca 30 % na 5–10 %.

V. Komárek, P. Marusič, R. Kuba

Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: autorů Kolektiv

Design and code by webmaster