Detail hesla - Dětské absence

Dětské absenceSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice

Tento syndrom (childhood absence epilepsy, CAE) tvoří 5–10 % ze všech epilepsií dětského věku v rozmezí mezi 3.–10. rokem. Typické jsou krátkodobé výpadky kontaktu s okolím (absence), obvykle bez výraznějších motorických projevů. Dětské absence lze velmi dobře vyprovokovat pomalým hlubokým dýcháním a/nebo ospalostí. Patognomický je EEG nález s výskytem synchronních generalizovaných SW komplexů 3 Hz, obvykle s centrálním a/nebo frontálním maximem. Diferenciálně diagnosticky je třeba odlišit samostatný syndrom myoklonických absencí, kde se absence kombinují s prudkými myoklony a až v polovině případů jsou refrakterní na terapii. EEG nález je obdobný jako u syndromu CAE, ale v iktálním video-EEG je každý hrot doprovázen myoklonickým záškubem. V léčbě absencí je na prvním místě monoterapie valproátem (u myklonických absencí ve vysokých dávkách) nebo etosuximidem (s rizikem, že ETS nepokryje případné GTCS), nebo spíše lamotrigin, který podobně jako valproát potlačí i případné GTCS.

V. Komárek, P. Marusič,R. Kuba

Převzato z

Bednařík J., Ambler Z., Růžička E. et kol.
Klinická neurologie - speciální část. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz


Autor: Redakce

Design and code by webmaster