Detail hesla - Syndrom oblongátový laterální

Syndrom oblongátový laterálníSlovníková definice
Patří mezi nejčastější z vaskulárních kmenových syndromů. Příčinou může být vaskulární léze v teritoriu a. vertebralis, a. cerebelli posterior inferior. Klinicky se projevuje náhlou závratí se zvracením, diplopií, je přítomen nystagmus a může být singultus. Na ipsilaterální straně bývá porucha čití v obličeji – obvykle disociovaná pro bolest a teplo (někdy jen parestezie nebo bolesti), Hornerův syndrom, ataxie končetin, trupová ataxie (často pád ke straně léze), porucha rovnováhy (tělo i končetiny jsou deviovány na stranu léze), snížení dávivého reflexu, dysfagie, z léze n. recurrens a parézy hlasového vazu bývá dystonie.


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Neurologie 2005


Design and code by webmaster