Detail hesla - Syndrom zadních provazců

Syndrom zadních provazcůSlovníková definice
Je přítomna ztráta propriocepce, vibrace a zadně provazcová ataxie (ataxie při chůzi ve tmě a při zavřených očích). Algické a termické čití je relativně neporušeno. Výpadek je od postiženého segmentu kaudálně, homolaterálně vzhledem k lokalizaci léze. Obraz léze je prakticky totožný s míšní formou neurolues – tabes dorsalis. Charakteristická je porucha chůze, která je pro poruchu propriocepce tvrdá a špatně odměřovaná.


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Neurologie 2005


Design and code by webmaster