Detail hesla - Neurotransmitéry

NeurotransmitérySlovníková definice
Systém neurotransmitérů může být rozdělen na převážně inhibičně aminoacidergní (g-aminobutyrát (GABA) a glycin), excitačně aminoacidergní (aspartát a glutamát), cholinergní (acetylcholin), monoaminergní (hlavně adrenalin, noradrenalin, dopamin a serotonin) a purinergní (adenosin a adenosinmono-, -di- a -trifosfát). Také peptidy v rychle rostoucím seznamu jsou považovány za možné neurotransmitéry. GABA se tvoří z glutamátu za účasti glutamátdekarboxylázy. Je postupně katabolizován na sukcinát účinkem dvou mitochondriálních enzymů, GABA transaminázy a sukcinátsemialdehyddehydrogenázy. Všechny tyto enzymy vyžadují pyridoxalfosfát jako koenzym. Pyridoxalfosfát se také účastní syntézy dopaminu a serotoninu a mnoha dalších metabolických cest, včetně systému štěpení glycinu (glycine cleavage system). Hlavní inhibiční neurotransmitér GABA je přítomen ve vysokých koncentracích v centrálním nervovém systému, hlavně v šedé hmotě. GABA moduluje aktivitu mozku vazbou na Na-independentní, vysoce afinitní, většinou GABAA receptory. Glycin, neesenciální aminokyselina, je intermediátem v mnoha metabolických cestách a je jedním z hlavních inhibičních neurotransmitérů v centrálním nervovém systému. Inhibiční glycinové receptory jsou většinou v mozkovém kmeni a míše. Glutamát je hlavním excitačním neurotransmitérem v mozku. Jeho funkce vyžaduje rychlý přísun k doplnění intracelulárního poolu v nervových buňkách s následným uvolněním extracelulárně.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster