Detail hesla - Neurostatus

NeurostatusSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Hlava – lucidní, psychomotorické tempo klidné, zornice izokorické, bez nystagmu, mimika symetrická, jazyk plazí středem, polyká volně, bez fatické poruchy, axiální reflexy 0 (sací, nazolabiální…), šíje volná v předklonu, záklonu, inklinacích i rotacích

Končetiny
– bez paréz a poruch čití, zánikové a irritační pyramidové jevy 0 (horní a dolní Mingazzini – pokles končetiny, Hanzal – akrální pokles ruky v předpažení, Dufour – pronace supinovaných předloktí, fenomén šikmých bérců – pokles flektovaných bérců na břiše; Juster – škrábnutí palmárně vyvolá addukci a opozici palce, Trömner – cvrnknutí do distálního článku relaxované ruky vyvolá flexi ostatních distálních článků, Babinski – škrábnutí plantárně vyvolá vějíř prstců, Rossolimo – poklep na hlavičky metatarzů flektuje prstce, Chaddock – škrábnutí kolem zevního kotníku extenduje palec), reflexy C5-8, L2-S2 symetricky výbavné, svalová síla symetricky plná

Stoj, chůze, rovnováha – Hautant 0 (deviace předpažených končetin při zavřených očích), Romberg III bez titubací (stoj spatný se zavřenýma očima bez vlání), Unterberger 0 (úchylka při pochodování na místě se zavřenýma očima), taxe a diadochokinéza správná, chůze po patách (L5) i špičkách (S1) bez obtíží, synkinézy zachovány

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster