Detail hesla - Nemoc Alzheimerova

Nemoc AlzheimerovaSlovníková definice
Nejčastější příčina demence ve středním a vyšším věku. Patří mezi atroficko–degenerativní choroby. Prevalence v populaci je 1%, u osob starších 65 let činí 10%, s rostoucím věkem se výskyt dále zvyšuje. Příčina není známá, nejdůležitější roli hrají genetické činitele. Mezi klasické histopatologické projevy patří senilní plaky s depozicí amyloidu, úbytek neuronů, amyloidová angiopatie. Klinicky pozorujeme poruchu paměti, výkonných funkcí, orientace, citů, motivace a kognitivní poruchy typu afázie, apraxie, agnozie. V pozdním stadiu je patrna úplná ztráta paměti, rozvrat osobnosti, inkontinence.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster