Detail hesla - Afázie

AfázieSlovníková definice
Neschopnost rozumět jazykovým symbolům a užívat je. Jedná se o poruchu organického původu, především jako důsledek ložiskové léze korových a podkorových oblastí mozku (nejčastěji v důsledku cévní mozkové příhody, traumatických poškození mozku, tumoru aj.). U motorické (expresivní) afázie je zachováno porozumění řeči, ale vyjadřovací schopnost je porušena. Nemocný si tuto poruchy uvědomuje. Senzorická (percepční) afázie je charakterizována poruchou porozumění řeči, nemocný si tuto poruchu neuvědomuje. U afázie totální (senzomotorická) se jedná o celkový rozpad řeči. Nemocný nemluví a řeči nerozumí. Afázie amnestická se projevuje těžkostí vybavit si pojem.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster