Detail hesla - Ataka tranzitorní ischemická

Ataka tranzitorní ischemickáSlovníková definice
Rychle rozvinutá epizoda fokální mozkové dysfunkce nebo poruchy monokulárního vizu, která typicky trvá méně než 1 hodinu a kompletně odezní do 24 hodin. Často předchází o dny, týdny nebo měsíce skutečnou mozkovou příhodu. Podstatou TIA je přechodná ložisková mozková ischémie způsobená sníženým průtokem krve. Nejčastější příčinou je ateroskleróza, embolie nebo mikroangiopatie. Incidence je 30 až 40 případů na 100 tisíc obyvatel. Projevuje se různými neurologickými symptomy podle lokalizace postižené cévy. Základem diagnostiky je neurologické vyšetření, změření TK, duplexní SONO extrakraniálních cév, CT mozku, EKG, rtg srdce a plic a základní laboratorní vyšetření krve. Terapie je antiagregační nebo antikoagulační a musí být zahájena co nejdříve. Nemocní, kteří prodělali tranzitorní ataku, mají podle statistik devětkrát vyšší pravděpodobnost vzniku iktu.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster