Detail hesla - Apraxie

ApraxieSlovníková definice
Ztráta schopnosti vykonávat složitější a účelné pohyby. Apraxie vzniká poruchou asociačních oblastí dominantní hemisféry a někdy rovněž z důvodu těžkého jaterního selhání. Dochází k poruše plánování pohybového vzorce a volní kontroly sledu dílčích pohybů. Mohou vyskytnout v těchto formách: apraxie motorická (projevuje se neúčelnými souhyby), apraxie ideomotorická (chybí plán pohyb, je to nejčastější apraxie), ideatorní apraxie (jde o porušení tvorby vhodného plánu pohybu, nemocný je naprosto bezradný nad zadaným úkolem. Může být schopen na povel předvést jednotlivé části požadovaného pohybu, ale nedokáže je správně spojit do potřebné série. Vede obvykle vede k úplné nesoběstačnosti).


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Neurologie 2005


Design and code by webmaster