Detail hesla - Koktavost

KoktavostSlovníková definice
Porucha plynulosti řeči. Je přítomné opakování části nebo celého slova, nejčastěji první slabiky slova. Doprovodně se mohou vyskytovat pohyby hlavou, rukou, křeč nebo zkřivení úst. Na vzniku se podílí genetický vliv, opožděnost vývoje, nesynchronnost mezi mluveným a slyšeným. Nejčastěji se porucha začne projevovat mezi třetím až pátým rokem života. Léčba je komplexní (zahrnuje logopedii, foniatrii, psychoterapii).


Autor: Redakce

Design and code by webmaster