Detail hesla - Syndrom Calvého-Leggův-Perthesův

Syndrom Calvého-Leggův-PerthesůvSlovníková definice
Unilaterální nebo bilaterální aseptická nekróza caput femoris. Je přítomna omezená abdukce, vnitřní rotace, kulhání a bolest v kyčli. Pozorujeme atrofii a zkrácení femuru, které zhoršují kulhání. Jacques Calvé (1875–1954), francouzský ortoped. Studoval medicínu na Université de Paris. Působil v nemocnicích Hôpital maritime, později jako ředitel La Fondation Franco-Americaine de Berci. Mezi jeho spolupracovníky patřili Maxime Ménard, Sir Armstrong Robert Jones a jiní. Arthur Thornton Legg (1874–1939), americký ortoped. Studoval medicínu na Harvard Medical School v Bostonu. Jeho činnost v souvislosti s popisem syndromu je spojena s Children’s Hospital v Bostonu. Georg Clemens Perthes (17. 1. 1869 – 3. 1. 1927), německý chirurg. Studoval medicínu v Freiburg im Breisgau, Berlíně a Bonnu. Působil jako profesor a ředitel polikliniky v Leipzigu a později v Tübingenu. Jeho výzkum zahrnoval hlavně biologický efekt rentgenového záření a jako jeden z prvních využil ozařování v léčbě malignit prsu a kůže.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster