Detail hesla - Syndrom Melnickův-Needlesův

Syndrom Melnickův-NeedlesůvSlovníková definice
Vzácná forma generalizované dědičné osteodysplazie. Je přítomná deformace obličeje, mikrognatie, chybný skus, deformace kyčelního kloubu, genua valga, zkrácené poslední články hlavně palců rukou, exoftalmus, hypertelorismus, velké uši a vysoké čelo. Často jsou přítomné rekurentní infekce dýchacího traktu a uší. Častěji je přítomný u žen. Jde o autozomálně dominantní formu dědičnosti. John Charles Melnick (1928, Youngstown), americký radiolog. Studoval na Case Western Reserve University v Clevelandu. Působí jako vedoucí radiologie a nukleární medicíny na Southside Medical Center Youngstown v Ohio. Carl F. Needles (1935), americký lékař. Je spoluautorem publikace „An undiagnosed bone dysplasia. A 2 family study of 4 generations and 3 generations.“ American Journal of Roentgenology, 1966.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster