Detail hesla - Nekróza aseptická kostní

Nekróza aseptická kostníSlovníková definice
Nekróza apofýzy, epifýzy nebo drobných kostí vznikající na podkladě poruch cévního zásobení. Ty mohou být způsobeny úrazem, dlouhodobou mikrotraumatizací, kesonovou nemocí, metabolickými nebo hematologickými poruchami. Častěji se vyskytují v těhotenství a u rostoucího organismu. Výsledkem je nekróza, posléze dochází k její resorpci a k novotvorbě kosti. Začátek onemocnění je pozvolný, objevuje se kulhání, bolest a funkční omezení v závislosti na lokalizaci. Na rtg snímku u dětí nacházíme čtyři obrazy: osteoporózu, kondenzaci kostní struktury, ztrátu kondenzace a remodelaci. U dospělých jsou vyjádřena pouze dvě stadia: kondenzace postižené oblasti a těžká tvarová dekonfigurace. Pro detekci časných změn je vhodné provést MRI. Pro léčbu je nejdůležitější omezení pohybové aktivity, aby se předešlo trvalé deformitě kosti.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster