Detail hesla - Syndrom Volkmannův I

Syndrom Volkmannův ISlovníková definice
Vrozená luxace v obou kotnících. Je přítomný posun vnitřního kotníku dopředu, časté defekty fibuly – někdy až aplazie. Richard von Volkmann (17. 8. 1830, Leipzig – 28. 11. 1889, Jena), německý chirurg. Studoval medicínu na Freie Universität Berlin. V roce 1878 provedl první excizi karcinomu rekta. Zúčastnil se francouzsko-pruské války a byl zastáncem Listerovy antiseptické chirurgie. Působil jako profesor chirurgie a ředitel chirurgické kliniky na Universitätsklinikum Halle. Byl povýšen na rytíře německým císařem Williamem I. Mezi jeho koníčky patřily básně a povídky, které publikoval pod pseudonymem Richard Leander.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster