Detail hesla - Zlomeniny acetabula

Zlomeniny acetabulaSlovníková definice
Nitrokloubní zlomeniny. Zlomeniny acetabula dělíme na jednoduché a kombinované. Jednoduché zlomeniny pak můžeme ještě rozdělit na zlomeniny zadní hrany, zadního pilíře, přední hrany, zadního pilíře a transverzální zlomeniny. V největším počtu případů u jednoduchých zlomenin dochází k odlomení zadní hrany, většina pilíře však zůstává intaktní. Mezi kombinované zlomeniny acetabula patří T-zlomeniny, zlomeniny zadní hrany a zadního pilíře, zlomeniny transverzální a zadní hrany, zlomeniny přední hrany či předního pilíře a zadní hemitransverzální zlomeniny, zlomeniny obou pilířů. Mezi časté formy kombinovaných zlomenin patří zlomeniny obou pilířů, které řadíme mezi nejkomplikovanější zlomeniny acetabula a zlomeniny transverzální a zadní hrany, u kterých je hlavice v 80 % případů dislokována dorzálně. Léčba spočívá v dokonalé anatomické repozici, která je zajištěna stabilní osteosyntézou. Konzervativní terapii využíváme u málo dislokovaných zlomenin.


Autor: Redakce


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Základy ortopedie


Design and code by webmaster