Detail hesla - Zlomeniny dlouhých kostí dolní končetiny

Zlomeniny dlouhých kostí dolní končetinySlovníková definice
Zlomeniny dlouhých kostí dolní končetiny jsou buď monotraumata, nebo bývají součástí polytraumat. Jsou často doprovázeny šokovým stavem v důsledku krevní ztráty, jedná se tedy o vážná poranění.

Příbuzná hesla: Zlomeniny

Plná definice

Zlomeniny diafýzy femoru jsou vždy dislokované, je to dáno svalovými tahy antagonistů. Zlomenina bývá často v dislokaci ve zkrácení. Terapie spočívá výhradně v radikálním řešení osteosyntézou nejlépe v den úrazu, pokud dovolí operační výkon celkový stav pacienta. Metodou volby je v dnešní době technika tzv. zavřeného zajištěného hřebování pod skia­skopickou kontrolou na extenčním stole. Výhodou je zavřený způsob osteosyntézy s minimální deperiostací fragmentů, a tím dodržení zásad tzv. biologické osteosyntézy. Rovněž pooperační zatěžování je daleko rychlejší než u dříve užívané dlahové techniky. Návrat pacienta do zaměstnání je možný v průběhu 4–6 měsíců dle povahy zaměstnání.

Zlomeniny bérce jsou rovněž velmi časté, dochází k nim v důsledku přímého či nepřímého mechanismu. Při přímém mechanismu je linie zlomeniny příčná nebo krátce šikmá, při zlomenině obou bércových kostí je linie zlomeniny často ve stejné úrovni. Zlomenina je tudíž relativně stabilní, ale měkké tkáně jsou často poměrně značně poškozeny. V důsledku toho je často končetina ohrožena tzv. kompartmentovým syndromem, neboli syndromem z útlaku pro otok a zhmoždění měkkých tkání bérce (viz heslo Syndrom kompartmentový akutní). Při nepřímém mechanismu úrazu se často setkáváme s linií zlomeniny spirální či dlouze šikmou při minimálním postižení měkkých tkání, ale o to větší instabilitou zlomeniny. Zde více než kompartmentový syndrom hrozí perforace kožního krytu fragmentem. Metodou řešení v dnešní době je u zavřených zlomenin technika zajištěného zavřeného nevrtaného hřebování pod skiaskopickou kontrolou. Výhody jsou obdobné jako u výše zmíněné osteosyntézy stehenní kosti. Velmi často dochází v oblasti bérce k otevřeným zlomeninám, které ošetřujeme dle zásad ošetřování otevřených zlomenin. U I. a II. stupně můžeme aplikovat osteosyntézu zajištěným hřebem, při otevřené zlomenině III. stupně provádíme techniku osteosyntézy metodou zevní fixace, kterou konvertujeme na osteosyntézu zajištěným hřebem po cca 3 týdnech po úrazu, a vyloučení tak možných septických komplikací. Mezi časté komplikace operačního řešení zlomenin dlouhých kostí dolní končetiny patří poměrně velké riziko flebotrombózy, proto použití antiagregační terapie je nedílnou součástí ošetření těchto závažných poranění.

M. Toman

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 696.

www.galen.cz


Autor: Galén


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Základy ortopedie


Design and code by webmaster