Detail hesla - Zlomeniny dlouhých kostí horní končetiny

Zlomeniny dlouhých kostí horní končetinySlovníková definice
Zlomeninu lze definovat jako porušení souvislosti (kontinuity) kosti, které nastalo náhle nebo v omezeném časovém období, působením síly, jež překonala mechanickou fyzikální odolnost (rezistenci) kosti. Poranění pohybového ústrojí představují přibližně 70 % všech úrazů. Jejich následky nezřídka vytvářejí zásah do života jednotlivce a mohou vést ke změně zaměstnání, omezení ve sportu nebo i v běžném životě.

Příbuzná hesla: Zlomeniny

Plná definice

V klinickém obraze vidíme zkrácení končetiny, patologickou pohyblivost, hematom a bolestivost. První pomoc poskytneme imobilizací jedním nebo lépe dvěma trojcípými šátky, event. Kramerovou dlahou. Terapie: dislokované a nestabilní zlomeniny jsou indikovány k operačnímu řešení – osteosyntéza dlahou nebo zajištěným hřebem (pouze humerus) na specializovaném pracovišti. Otevřené zlomeniny vždy nutno léčit operačně (dle stupně zlomeniny stabilizace vnitřní nebo zevní fixací).

Zlomeniny humeru spojené s lézí n. radialis nutno léčit operačně s revizí nervu. Pokud je předpokládaná doba imobilizace při konzervativní léčbě delší než čtyři týdny, je vhodnější osteosyntéza – hrozí ztuhlost lokte a tvorba paraartikulárních osifikací.

J. Matějka

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 696.

www.galen.cz


Autor: Galén


Doporučená literatura z nakladatelství Triton:

nakladatelství Triton
Základy ortopedie


Design and code by webmaster