Detail hesla - Rozsah kloubních pohybů

Rozsah kloubních pohybůSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
Hlezenní kloub (articulatio talocruralis)
plantární flexe 40°        
dorzální flexe 30°
inverze 30°         
everze 20°

Kolenní kloub (articulatio genus)
flexe 130°        
extenze 0°
zevní rotace 40°        
vnitřní rotace 10°

Kyčelní kloub (articulatio coxae)
flexe s pokrč. kol. 120°        
extenze 15°
abdukce 40°         
addukce 30°
zevní rotace 45°            
vnitřní rotace 35°

Ramenní kloub (articulatio humeri)
elevace    180°         
extenze    20°
zevní rotace    80°          
vnitřní rotace    80°

Loketní kloub (articulatio cubiti)
flexe    160°          
extenze    5°
pronace    80°      
supinace    85°

Zápěstní kloub (articulatio radiocarpalis)
palmární flexe    70°       
dorzální flexe    60°
radiální dukce    20°      
ulnární dukce    40°

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster