Detail hesla - Syndrom algodystrofickýv

Syndrom algodystrofickývSlovníková definice
Komplexní regionální bolestivý syndrom. Sudeckova osteodystrofie. Bolestivé stavy vyskytující se častěji u žen středního věku jako následek úrazu, klinické změny typicky přesahují svým charakterem očekávaný průběh onemocnění. Hlavním symptomem je bolest častěji v distálních částech končetin, která je často spontánní, zhoršuje se pohybem, je špatně únosná. Objektivně pozorujeme mramorovanou až cyanotickou kůži, otok, svalovou slabost, atrofii, později zůstávají prsty v semiflekčním, drápovitém postavení. Klinicky rozlišujeme 3 stadia: 1. akutní stadium – ↑ prokrvení, teplota, potivost a edém, 2. dystrofické stadium – ↓ prokrvení, teplota, růst nehtů, 3. atrofické stadium – ireverzibilní postižení tkání. Terapie je symptomatická – opioidní a neopioidní analgetika a psychoterapie.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster