Detail hesla - Spondylartritidy

SpondylartritidySlovníková definice
Zánětlivé a chronické onemocnění, která postihují kromě páteřních struktur ve formě sakroiliitidy a spondylitidy i periferní klouby. Nejdůležitějším místem zánětlivého děje však není kloubní výstelka (synovialis), nýbrž šlachový úpon ve formě entezitidy. Velmi často se u spondylartritid objevují mimokloubní příznaky, např. při postižení kůže, sliznic, střeva či očí. Celá skupina má i společný genetický základ ve formě vazby na antigen HLA B27.

Plná definice
Skupina příbuzných onemocnění, která mají některé podobné charakteristiky :

* skupina zánětlivých revmatických chrob
* nepřítomnost revmatoidních faktorů a revmatických uzlů
* charakteristická artritida (oligoartritida, daktylitida)
* entezopatie
* sakroiliitida a spondylartritida
* mimokloubní projevy (oční, gastrointestinální, kardiální, kožní)
* familiární agregace
* asociace s HLA B27

Klasifikace


Spondylartritidy lze klasifikovat podle dvou odlišných hledisek. Prvním hlediskem může být klasifikace podle definovaných klinických jednotek. Rozlišujeme tedy tyto jednotky: ankylozující spondylitida, psoriatická artritida, reaktivní artritida, enteropatická artritida (artritida při idiopatických střevních zánětech), juvenilní ankylozující spondylitida a tzv. nediferencovaná spondylartritida.

Druhým hlediskem, které lze při klasifikaci spondylartritid užít, je rozlišení podle převažujícího postižení na formu axiální (postiženy struktury páteře) a periferní (artritida) (Tab. 1).

Tab. 1 – Klasifikace spondylartritid

Podle jednotek
* Ankylozující spondylitida
* Psoriatická artritida
* Enteropatická artritida / spondylitida
* Reaktivní artritida
* Nediferencovaná spondylartritida

Podle manifestace
* převážně axiální
* převážně periférní

Převzato z

Češka R. et kol.
Interna. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. a kolektiv autorů

Design and code by webmaster