Detail hesla - Spondylolistéza

SpondylolistézaSlovníková definice
Onemocnění páteře charakterizované posunem (skluzem) obratlového těla vzhledem k sousednímu, kaudálně ležícímu obratlovému tělu směrem ventrálním nebo ventrokaudálním. Nejčastěji dochází k posunu L5 proti os sacrum nebo L4 proti L5. Podle mechanismu vzniku rozlišujeme formu istmickou, dysplastickou, degenerativní nebo traumatickou. Stupeň postižení se vyjadřuje v procentech na bočním snímku. Ke klinickým projevům patří bolest v zádech, svalové kontraktury a kořenové příznaky. Léčba malého skluzu je konzervativní (analgetika, rehabilitace), u větších skluzů se provádí repozice a spondylodéza.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster