Detail hesla - Poranění vazivového aparátu kolene

Poranění vazivového aparátu koleneSlovníková definice
není k dispozici

Plná definice
PORANĚNÍ ZKŘÍŽENÝCH VAZŮ
• přední zásuvkový příznak – patologický ventrální posun tibie proti femuru při lézi předního zkříženého vazu
• zadní zásuvkový příznak – patologický dorzální posun tibie proti femuru při lézi zadního zkříženého vazu

PORANĚNÍ POSTRANNÍCH VAZŮ
• patologická addukce (léze vnitřního vazu – 10x častější) nebo patologická abdukce (léze vnějšího vazu) bérce ve 30° flexi

PORANĚNÍ MENISKŮ
• Bragard – flexe a vnitřní rotace bolestivá mediálně – léze ibiálního menisku;  laterálně – léze fibulárního menisku
• Böhler – addukce bérce při extenzi kolene bolí mediálně (tibiální meniskus)
• Finochiett – při testování předozadní hybnosti „přeskočení“ poškozeného tibiálního menisku
• MacMurray – lupání při zevní rotaci s abdukcí nebo vnitřní s addukcí
• Payer – v tureckém sedu a tlaku na koleno bolí poraněný meniskus
• Steinmann I – bolest při rotaci na stranu poraněného menisku
• Steinmann II – bolestivý bod se při flexi posouvá dozadu

J. Bydžovský

Převzato z
Bydžovský J. Tabulky pro medicínu prvního kontaktu. Praha: Triton 2010
http://www.tridistri.cz

Autor: MUDr. Jan Bydžovský

Design and code by webmaster