Detail hesla - Aloplastika

AloplastikaSlovníková definice
Nahrazení destruované kloubní plochy umělým materiálem. Nejčastěji je nahrazován kyčelní kloub, kolenní a v posledních letech i ramenní a loketní. Z materiálů se využívají kovy, slitiny, keramika a plasty. Podle způsobu fixace rozlišujeme cementovanou a necementovanou náhradu. K cementované fixaci především do porotické kosti se používá kostní cement – metylmetakrylát, který během několika minut tuhne a zajišťuje pevné ukotvení náhrady. Výhodou je, že tyto náhrady mohou být zatěžovány od druhého pooperačního týdne. Necementovaná fixace odstraňuje negativní vliv cementu na kost a ukotvení do kosti se děje vrůstáním kosti do endoprotézy. To trvá až několik měsíců, což nedovoluje časné plné zatížení. Obecnou indikací jsou klidové bolesti a výrazná nesoběstačnost. Komplikace, které se mohou objevit, jsou především luxace a infekce.


Autor: Redakce

Design and code by webmaster